Rússia-Sibèria 2008

La catedral de la Intercessió de la Mare de Déu al Turó (en rus Собо́р Покро́ва Пресвято́й Богоро́дицы, что на Рву, Sobor Pokrova Presviatoi Bogoróditsi, txto na Rvu), més coneguda com la catedral de Sant Basili o catedral de Basili el Benaurat (Собо́р (храм) Васи́лия Блаже́нного, Sobor (khram) Vassília Blajénnogo)

Catedral de la Dormició o de l’Assumpció (Успенский собор, Uspenski sobor)

Metro de Moscou

Hotel Cosmos

Tren Transmongolià – Transiberià de Ulan Bator a Irkutsk

Irkutsk