Xina 1997

La Gran Muralla

La Ciutat Prohibida

El Beijing que ja no és

Òpera xinesa a Beijing

Palau d’estiu

 

Tornada per Paris