Ocells – 2024

2024.03.01 – Cubelles – Desembocadura del Foix

Ànec collverd – Anas platyrhynchos – Ánade real

Martinet blanc – Egretta Garzetta – Garceta común

Pola d’aigua comuna – Gallinula chloropus – Gallineta común

2024.02.01 – Cubelles – Desembocadura del Foix

Martinet blanc – Egretta Garzetta – Garceta común

Fotja comuna – Fulica Atra – Focha común

Ànec Collverd –  Anas platyrhynchos – Ánade real o pato de collar

2024.01.22 – Cubelles – Desembocadura del Foix

 

Blauet – Alcedo atthis – Martín pescador

 

2024.01.12 – Riet Vell – Delta de l’Ebre

2024.01.12 – Platja del Trabucador – Delta de l’Ebre

2024.01.13 – Lo Goleró – Delta de l’Ebre

 

Cotxa Blava – Luscinia Svecica

 

2024.01.03 – Torrent de Sant Joan – Platja de Ribes Roges

Xoriguer – Cernícalo

Bernat pescaire i ànecs